FLORAL ARRANGER

Program Florysta

Szkoła Florystyczna Agnieszki Stój

PROGRAM FLORYSTA 2017-202

Kraków MCEF 

400 godzin

10 zjazdów w Krakowie 

PRAKTYKA

60% zajęć praktycznych

WYKŁADY

Mistrzowie Florystyki

EGZAMIN

Dyplom FLORYSTA

CHCESZ ZOSTAĆ FLORYSTĄ

 

Oferta szkoleniowa skierowana do osób, które ukończyły kurs podstawowy lub uzupełniajacy w MCEF, lub posiadają minimum dwu letnie doświadczenie pracy w kwiaciarni. Program "Florysta" obejmuje szkolenia praktyczne i teoretyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego. Kształcenie odbywa się według autorskiego programu bazującego na wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - kod zawodu 343203. Po pozytywnie zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie "Florysta".

 

Cel jaki postawiliśmy przed MCEF, to ciągłe podnoszenie świadomości florystycznej poprzez kształcenie fachowców, profesjonalistów znających wszelkie możliwe techniki i style, a co za tym idzie mogących wyrazić swoje emocje w tworzonych przez siebie bukietach, kompozycjach i dekoracjach roślinnych.

PROGRAM SZKOLENIA FLORYSTA 2023

Czas trwania programu - 400 godz

Cena - 1600 zł / zjazd

Całość programu:  10 zjazdów, w tym e-learning

ZAPISY DO 15 Czerwca 2022

Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
Moduł 4
Moduł 5
Moduł 1

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych                 - moduły M

M1

 

 

M1. Dobieranie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji (40 godzin)

Nazwa jednostki modułowej zgodnie z wytycznymi dla zawodu Florysta - 343203

M1.J1

 

 

M1.J1. Dobieranie materiału roślinnego

M1.J2. Dobieranie materiału nieroślinnego

Liczba godzin przewidziana na jednostkę

[h]

 

 

32

8

Moduł 2
Moduł 3
Moduł 4
Moduł 5

 

PROGRAM FLORYSTA 2023/24

Wrzesień 2023 - Czerwiec 2024

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Wypłnij zgłoszenie do programy Florysta i wyślij do MCEF. 

Informacje zwrotne otrzymasz zgodnie z harmonogramem programu zgłoszeń.