Opis kursu

Warsztaty florystyczne

 

Warsztaty florystyki w Krakowie

czas trwania : 16 lub 24 godz / 2/3 dni

 

 

Opis warsztatów florystyki

 

Warsztaty flotystyczne organizoawane przez MCEF sa rozszerzeniem tematyki florystycznej zdobytej na kursach prowadzonych przez MCEF.

 

Nazwa szkolenia

Warsztaty florystyczne

 

Organizator szkolenia

MCEF - FLORAL EDUCATION

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest rozszerzenie tematyki szkoleń kursów podstawowych i zaawansowanych o elementy florystyki związane z najnowszymi trendami w florstyce, bukieciarstwie..

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadaja juz solidne podstawy florystyki, ukończyły kurs podstawowy, lub zaawansowany.

 

Forma realizacji szkolenia

Szkolenia prowadzone będą w grupach maksymalnie 10 osobowych, przy czym przewiduje się, że przeciętna liczebność grupy wyniesie 6-8 uczestników. Sale, teoretyczna i praktyczna wyposażone są w sprzęt dydaktyczny, dodatki florystyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych na najwyższym poziomie. Florysta (słuchacz) po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska certyfikat ukończenia szkolenia (certyfikat MCEF oraz MEN).

 

Zasady doboru kadry prowadzącej szkolenie

Trenerzy / wykładowcy posiadają udokumentowaną znajomość zagadnień merytorycznych oraz doświadczenie w kształceniu w branży florystycznej. Posidaja wykształecenie wyższe kierunkowe, udokumentowane kwalifikacje Florysty lub Mistrza Florystyki. 

 

Treści kształcenia / Bloki szkoleniowe

Szkolenia florystyki nowoczesnej w sezonie 2022

 

Wyposażenie technodydaktyczne

Sale wykładowa: teoretyczna, praktyczna

Komputery z projektorem multimedialnym,

Flipchart, tablica edukacyjna, tablety graficzne i TV Screen 65cali

Prezentacje w programie PowerPoint z zakresu szkolenia KP 

Narzędzia florystyczne − pełen komplet dla każdego Florysty (słuchacza)

Materiał kwiatowy - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

Dodatki zielone - ilość materiału nie ograniczona dla każdego Florysty (słuchacza)

 

Materiały pomocnicze dla florystów (słuchaczy)

Notatniki indywidulane powinny być przyniesione przez słuchaczy

Ogólnodostępna sieć Wi-Fi - szybki internet

Sala fotografii, wyposażenie do wykonywania zdjęć

 

Literatura dla słuchaczy

MCEF posiada bardzo szeroki zakres literatury florstyki krajowej jak i europejskiej.

Posiadamy książki najlepszych florystów europejskich, stowarzyszeń niemieckiej florystyki.

 

Egzamin końcowy – certyfikacyjny (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy na poziomie Warsztaty

 

Po zakończeniu szkolenia

Uczeń umie wykonać kompozycję zgodnie z założeniami i planem warsztatów

 

Dołączysz do nas?